Deze website maakt gebruik van cookies. Meer weten?

toggle menu

Uw bedrijf en/of haar FSC aanbod staat niet of onjuist opgenomen?

FSC België besteedt zorg aan het up-to-date houden van deze online database.
Nieuwe certificaathouders worden door ons toegevoegd zodra ze bij ons gekend zijn, en dit met hun basiscontactgegevens*. Eventuele wijzigingen worden eveneens uitgevoerd wanneer we hiervan kennis nemen**. Bij een eerste opname worden bedrijven hierover persoonlijk gecontacteerd. Nadien sturen we met enige regelmaat een verzoek om eventuele aanpassingen door te geven.

Uiteraard kunnen gecertificeerde bedrijven zelf aangeven indien wijzigingen van gegevens en/of aanbod nodig zijn, maar ons ook tekst, foto’s en hun logo doormailen voor publicatie op hun bedrijfspagina. Neem hiervoor zeker contact met FSC België via info@fsc.be of 016/394718

Indien wenselijk kan u ook gebruik maken van een invulformulier wat u hier kan terugvinden.

(*) Merk op dat in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDRP) geen persoonsgegevens als contact worden opgenomen, tenzij deze als dusdanig door de certificaathouder in kwestie aangeleverd/doorgegeven worden.

(**) Bij schorsing of intrekking van een certificaat wordt het profiel van de certificaathouder ook offline gezet, al dan niet tijdelijk, en dit zodra we op de hoogte gebracht worden van een schorsing of intrekking.

Print Friendly, PDF & Email